• Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.
 • Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

Styrelse

Reza Talebi

Ordförande
reza.talebi@uciran.com
Bahram Farokhmanesh

Kassör
bahram.farokhmanesh@uciran.com
Siamak Takbiri

Styrelseledamot
siamak.takbiri@uciran.com
Shahnaz Shah Rokni

Styrelseledamot
shahnaz.shahrokni@uciran.com
Mehdi Rood

Styrelseledamot
mehdi.rood@uciran.com
Farhang Tavoly

Suppleant
farhang.tavoly@uciran.com
Azizeh Ghojaghi

Suppleant
azizeh.ghojaghi@uciran.com
Simin Tarkian

Suppleant
simin.tarkian@uciran.com


Revisorer

Eshag Kia

Revisor
eshagh.kia@uciran.com
Farhang Partovi

Revisor
farhang.partovi@uciran.com


Valberedningar

Abbas Mosavi

Valberedning
abbas.moosavi@uciran.com
Khosrow Dasht Navard

Valberedning
kh.dasht@uciran.com


Nyheter

20210201
Årsmöte 2020

Kära vänner!
Lördag den 6 mars klockan 13 hålls Utbildningscentret Irans årsmöte online via Zoom-programmet. För att få länken för att delta i mötet och även för att skicka in era förslag kan ni hänvisa till Khosrow Dashtnavard, medlem i föreningens valberedning., fram till senast den första mars. Glömm inte att betala din medlemsavgift.
UCIs styrelse
Välkomna!