• Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.
 • Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

Välkommen till Utbildningscentret Iran

Utbildningscentret Iran (UCI) är en kultur- och bildningsförening som bildades år 1992 för att främja iranska barns och ungdomars modersmålsundervisning. Men vår förening växte så småningom och nu har ett omfattande social- och kulturaktivitetsområde. Nu deltar personer med olika etniska bakgrund i våra kurser och verksamheter.

UCI är en religiöst, etniskt, nationellt och politiskt obunden förening.

UCI ligger i det tätbefolkade Hammarkullen. UCI’s medlemsantal har ökat successivt. Nu har vår förening över 600 betalande medlemmar. UCI’s övergripande målsättning förutom bildningsverksamhet är att motverka segregation i samhället. För att nå upp till detta mål har det varit nödvändigt att följa invandrarnas konkreta situation mot bakgrund av samhällsutvecklingen.

Utbildningscentret Iran har haft nära samarbete med ABF Göteborg, vilket både i form av bidragsgivare och som en viktig inspirationskälla betytt mycket för oss. För att bedriva våra dagliga verksamheter har vi också nära kontakt med andra myndigheter och institutioner som Länsarbetsnämnden i Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Skolverket, Göteborgs Stad Angered, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i olika stadsdelar.

Nyheter

20210201
Årsmöte 2020

Kära vänner!
Lördag den 6 mars klockan 13 hålls Utbildningscentret Irans årsmöte online via Zoom-programmet. För att få länken för att delta i mötet och även för att skicka in era förslag kan ni hänvisa till Khosrow Dashtnavard, medlem i föreningens valberedning., fram till senast den första mars. Glömm inte att betala din medlemsavgift.
UCIs styrelse
Välkomna!