• Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.
 • Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

Kurser

Höst 2018

Utbildningscentret Iran (UCI) i samarbete med ABF Göteborg startar följande studiecirklar under hösttermin 2016. Startdatum 12 augusti.
1. Persiska för icke persisktalande
2. Svenska (Mål 1, 2, SFI B-C & SFI C-D)
3. Engelska (grund & avancerat) & Ungdomar
4. Matematik (grund) & A,B,C,D,E
5. Fysik A,B
6. Kemi A,B
7. Data- olika program (nybörjare och avancerad) & PowerPoint, Excel, photoshop
8. Musik (song, piano)
9. Historia
10. Samhällskunskap
11. Idéhistoria
12. Det Iranska kulturarvet
13. Schack
14. Träffpunkt
15. Svensk talträning (konversation)
klicka här för att se vårschemat 2021

Nyheter

20210201
Årsmöte 2020

Kära vänner!
Lördag den 6 mars klockan 13 hålls Utbildningscentret Irans årsmöte online via Zoom-programmet. För att få länken för att delta i mötet och även för att skicka in era förslag kan ni hänvisa till Khosrow Dashtnavard, medlem i föreningens valberedning., fram till senast den första mars. Glömm inte att betala din medlemsavgift.
UCIs styrelse
Välkomna!