• Interior Design Studio in Los Angeles Musik Kurser
  Daf, Piano, Tonbak, Fiol, Setar och Tar
 • Interior Design Studio in Los Angeles Datakurser
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles Läroböcker
  Denna bok är skriven av Ashkan Avishan och undervisas i skolor i Sverige och andra länder.

Projekt

UCI’s genomförda projekt sedan år 2000


2000 Samarbete med konsumentverket
2001 Fortsättning av samarbete med konsumentverket
2002 Datakunskap: inlärning och utveckling fas 33
Projektet ”Träffpunkt för äldre invandrare i Hjällbo”
2003 Fortsättning av projektet ”Träffpunkt för äldre invandrare i Hjällbo
2006 Projektet ”Trappa-upp” (fas 2) i direkt samarbete med SDF- Lärjedalen: Projektet ingår i en ganska omfattande satsning med arbetslösa invandrare som målgrupp. Syftet med denna verksamhet är att öka invandrarnas möjligheter att komma in i den svenska arbetsmarknaden.
2007 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp”, (fas 2) i direkt samarbete med SDF- Lärjedalen
Projektet ”Alla Tillsammans i Trafiken” med Vägverket och N
2008 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp”, (fas 2) i direkt samarbete med SDF- Lärjedalen
2009 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp”, (fas 2) i direkt samarbete med SDF- Lärjedalen
2010 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp” (fas 2) i direkt samarbete med SDF- Lärjedalen
Utbildningen består av svenskundervisning, kultur-, och samhällskunskap och datakurs:
Vårtermin: 12 januari till 10 juni
Hösttermin: 17 augusti till 16 december
2011 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp” (fas 2) i direkt samarbete med Göteborg stad Angered
2012 Fortsättning av Projektet ”Trappa-upp” (fas 2) i direkt samarbete med Göteborg stad Angered
Utbildningen består av svenskundervisning, kultur-, och samhällskunskap och datakurs:
Vårtermin: 10 januari till 12 juni
Hösttermin: 14 augusti till 20 december
2014 Projektet (Läxhjälps föreningar)
2015 Fortsättning av Projektet (Läxhjälps föreningar)
2016 Fortsättning av Projektet (Läxhjälps föreningar)
2017 Fortsättning av Projektet (Läxhjälps föreningar)

Nyheter

20151118
VIKTIGT MEDDELANDE

Härmed informerar vi våra medlemmar/kursdeltagare att Utbildningscentret Iran (UCI), fr.o.m. fredagen den första januari 2016 flyttar all sin verksamhet till Folkets Hus i Hammarkullen. För mer information vänd er till vår nuvarande expedition på Skolspåret 37.

20141104
Läxhjälp

Under hösten 2014 anordnar föreningen Utbildningscentret Iran (UCI), i samarbete med Skolverket, läxhjälp för ungdomar boende i Hjällbo och Hammarkullen. Alla intresserade elever är välkomna att delta i vår läxhjälp-verksamhet som ges i följande ämnen:
Matte, fysik, kemi, svenska och engelska.
Kurserna för läxhjälpen börjar den 13:e oktober (vecka 42) till den 17:e december (vecka 51). Kurserna kommer att äga rum på UCI,s föreningslokal belägen Skolspåret 37 i Hjällbo, måndagar och onsdagar mellan klockan 16:00 till kl. 19:00.
För mer information om läxhjälpen kan ni besöka vår föreningslokal eller ringa till följande telefonnummer: 031-46 26 84.

20140410
NTF

Utbildningscentret Iran fick i samband med NTF Västs årsmöte den 25 mars motta Volvo/NTF Trafiksäkerhetsstipendium. Vår ekonomi och verksamhetsansvarige, Houshang Talebi fick ta emot stipendiet.
Utbildningscentret Iran tackar NTF och Volvo för det här värdefulla stipendiet. Vi kommer att genomföra projektet Trafiksäkerhetsfrågor för invandrare med hjälp av detta stipendium. Syftet är att upplysa våra medlemmar om dels de regler och normer som styr och präglar trafiksäkerheten i Sverige, dels att ge grundläggande kunskaper om hur man kan öka säkerheten såväl inne i bilen som ute i trafiken.
Klicka här för att se reportaget
Klicka här för att se "Trafiksäkerhetsstipendium"

20140214
Reportage

År 2012 och 2013 har studieförbund och folkhögskolor i Sverige arbetat fram ett folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja. I detta dokument från Folkbildningsrådet beskrivs bärande idéerna i form av reportage och analyser. I 2013 årsskriften Folkbildningens Vägval & Vilja finns det ett reportage om vår förening och våra verksamheter. Klicka här för att se reportaget

20140214
Bok och Webb

År 2006 publicerade Bok & Webb i Göteborg ett studiematerial. Bok-och-Webb, Svenska som andra språk för grundläggande vuxenutbildning, är en del av detta studiematerial. Det kommer en redogörelse om vår förening och dess verksamheter i denna bok. Klicka här för att se sidor av den här skildringen.