• Interior Design Studio in Los Angeles کتاب‌های درسی
  کتاب‌های آموزشی زبان فارسی در هفت مقطع
  این کتاب‌ها نوشته آقای اشکان آویشن بوده که در مدارس
  سوئد و تعداد دیگری از کشورهای جهان تدریس می‌شود.
 • Interior Design Studio in Los Angeles آموزش موسیقی
  برگزاری دوره‌های آموزش سازهای مختلف
  پیانو، دف، تنبک، سه‌تار، گیتار و ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles آموزش کامپیوتر
  برگزاری دوره‌های کامپیوتر
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...

اساسنامه

اساسنامه‌ی مرکز آموزشی ایران

ماده یکم _ نام انجمن: مرکز آموزشی ایران.

ماده دوم _ هدف

بند یکم: تلاش در جهت هم‌پیوندی و فعالیت در امور گوناگون اجتماعی و فرهنگی جامعه.
بند دوم: فعالیت مرکز در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی است.
بند سوم: برپایی کلاس‌های آموزشی در موضوعات گوناگون از جمله زبان مادری.
بند چهارم: کوشش در جهت رفع مشکلات اعضای مرکز، در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در سوئد.
بند پنجم: تلاش در جهت فراهم آوردن امکانات تفریحی و هنری برای هموطنان (اعضاء).
بند ششم: کوشش در جهت گسترش "Träffpunkt".
بند هفتم: برگزاری جشن‌های ملی _ سنتی و برگزاری سخنرانی‌ها و تئاتر.

ماده سوم _ عضویت

بند یکم: شرایط عضویت: همه افرادی که اساسنامه مرکز آموزشی ایران را بپذیرند، با پرداخت حق عضویت، عضو انجمن شناخته می‌شوند.
تبصره: میزان حق عضویت سالانه با پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب در مجمع عمومی سالانه تعیین می‌گردد. همچنین شرکت در یکی از کلاس‌های مرکز و پرداخت هزینه آن به مثابه عضویت در مرکز قلمداد می‌گردد.
بند دوم: حقوق اعضاء
1_ هر عضو انجمن حق کاندید شدن در انتخابات سالانه‌ی مجمع عمومی برای هیئت مدیره را دارد.
2_ همه اعضاء در برابر اساسنامه از حقوق برابر برخوردار می‌باشند.
3_ همه اعضاء حق شرکت در جلسات هیئت مدیره مرکز را به عنوان ناظر، مشروط به اطلاع قبل را دارا می‌باشند.
بند سوم: هر عضو موظف به فعالیت و همکاری در جهت پیشبرد اهداف انجمن می‌باشد.
بند چهارم: لغو عضویت.
1_ بهره‌برداری شخصی از نام و امکانات انجمن.
2_ عدم پرداخت حق عضویت، طی دو سال پیاپی.
تبصره: موارد فوق پس از بررسی و تصویب در هیئت مدیره قابل اجراست.

ماده چهارم _ تشکیلات

بند یکم: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری مرکز آموزشی ایران، مجمع عمومی سالانه‌ی مرکز می‌باشد.
بند دوم: مابین جلسات مجمع عمومی هیئت مدیره حق تصمیم‌گیری در موارد مختلف با مواد اساسنامه را دارد.
بند سوم: مرکز آموزشی ایران انجمنی است مستقل، غیر مذهبی، غیر سیاسی و غیر قومی.

ماده پنجم _ نشست سالانه Årsmöte

بند یکم: نشست سالانه باید هر سال قبل از ماه مای تشکیل شود. هیئت مدیره موظف است زمان و مکان جلسه را تعیین و حداقل دو هفته قبل تشکیل آن را به آگاهی اعضاء برساند.
بند دوم: انتخاب افراد گرداننده نشست سالیانه.
1_ رئیس نشست و منشی.
2_ دو نفر امضاء کننده صورت جلسه.
3_ یک نفر امضاء مسئول شمارش آراء.
بند سوم: تصویب صورت جلسه.
بند چهارم: گزارش هیئت مدیره.
1_ گزارش فعالیت‌های انجام شده در طول سال، توسط رئیس هیئت مدیره.
2_ گزارش مالی بوسیله مسئول امور اقتصادی مرکز آموزشی ایران.
3_ نظرخواهی از اعضاء در مورد فعالیت‌ها و گزارش مالی.
4_ گزارش بازرس مرکز و سلب مسئولیت از هیئت مدیره.
بند پنجم: انتخابات.
1_ گزینش پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و دو نفر عضو علی‌البدل (رئیس هیئت مدیره دو سال، منشی دو سال و مسئول اقتصادی دو سال و بقیه اعضاء یک سال).
2_ گزینش دو نفر بعنوان بازرس (اصلی و علی‌البدل).
3_ گزینش دو نفر بعنوان کمیته انتخابات.
4_ به رای‌گذاری پیشنهادات و نظریات اعضاء انجمن که می‌بایستی یک ماه قبل از مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم گردد.
5_ رای‌گیری.
حداقل سن برای رای دادن شانزده سال تمام و حداقل سن برای انتخاب شدن در هیئت مدیره هجده سال تمام است. اعضای غایب می‌توانند با وکالت کتبی به عضو دیگری رای خود را تفویض کنند.

ماده ششم _ تشکیل جلسه هیئت مدیره

بند یکم: بین جلسات مجمع عمومی همگانی، هیئت مدیره باید حداقل 10 بار جلسه با تنظیم صورت جلسه تشکیل گردد.
بند دوم: در صورت درخواست هیئت مدیره و یا بازرسان یا دو سوم اعضاء انجمن، جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید.
بند سوم: بنابر درخواست نیمی از اعضای هیئت مدیره، جلسه اضطراری هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
بند چهارم: فراخوانی اعضاء جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره توسط منشی یک هفته قبل از تشکیل نشست صورت خواهد گرفت.

ماده هفتم _ هیئت مدیره

بند یکم: هیئت مدیره مرکز آموزشی ایران متشکل از رئیس هیئت مدیره، مسئول اقتصادی، منشی، دو نفر عضو دائم و دو نفر عضو علی‌البدل. تعداد اعضای ثابت می‌بایستی فرد باشد.
بند دوم: وظایف و اختیارات هیئت مدیره.
1_ اجرای مصوبات نشست سالانه.
2_ اداره امور انجمن و ارائه و تنظیم برنامه به منظور رسیدن به اهداف انجمن.
3_ تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی.
4_ کلیه مکاتبات اداری و عقد قراردادهای حقوقی و مالی و هرگونه پرداخت صرفا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مسئول اقتصادی مرکز و در غیاب هر یک از دو نفر فوق‌الذکر، امضای مشترک نفر دوم و یکی دیگر از اعضای اصلی هیئت مدیره معتبر خواهد بود

ماده هشتم _ تغییر در مفاد اساسنامه.

هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه فقط در صورت طرح آن در دستور جلسه‌ی مجمع عمومی سالیانه و یا مجمع فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده نهم _ انحلال مرکز آموزشی ایران.

تصمیم به انحلال مرکز در دو جلسه پیاپی مجمع عمومی تصویب شده و دارایی‌های مرکز پس از پرداخت تمامی بدهی‌ها و اجرای تعهدات مالی دیگر به ارگانی که اهدافش نزدیک به اهداف انجمن باشد، اهدا خواهد شد. ارگان نامبرده در دومین جلسه نشست همگانی تعیین می‌شود.

اطلاعیه‌ها



کتابخانه‌ی مرکز آموزشی ایران

کتابخانه مرکز آموزشی ایران با چند صد جلد کتاب نفیس .
با کلیک در اینجا می‌توانید لیست کتاب‌ها را مشاهده نموده و با مراجعه به مرکز آموزشی ایران از این کتابخانه استفاده نمایید.

جلسه سالیانه 2022

دوستان گرامی،
در روز شنبه 18 فوریه 2023 ساعت 1 بعدازظهر نشست سالانه‌ی مرکز آموزشی ایران در فولکت هوس هامارکولن برگزار می‌شود. فعالانه در آن شرکت کنید و پیشنهادات خود را به آقای خسرو دشت‌نورد عضو کمیته‌ی تدارک انتخابات ارائه دهید.
هیئت مدیره مرکز آموزشی ایران