• Interior Design Studio in Los Angeles آموزش موسیقی
  برگزاری دوره‌های آموزش سازهای مختلف
  پیانو، دف، تنبک، سه‌تار، گیتار و ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles آموزش کامپیوتر
  برگزاری دوره‌های کامپیوتر
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles کتاب‌های درسی
  کتاب‌های آموزشی زبان فارسی در ده مقطع
  این کتاب‌ها نوشته آقای اشکان آویشن بوده که در مدارس
  سوئد و تعداد دیگری از کشورهای جهان تدریس می‌شود.

اساسنامه

اساسنامه‌ی مرکز آموزشی ایران

ماده یکم _ نام انجمن: مرکز آموزشی ایران.

ماده دوم _ هدف

بند یکم: تلاش در جهت هم‌پیوندی و فعالیت در امور گوناگون اجتماعی و فرهنگی جامعه.
بند دوم: فعالیت مرکز در زمینه‌های آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی است.
بند سوم: برپایی کلاس‌های آموزشی در موضوعات گوناگون از جمله زبان مادری.
بند چهارم: کوشش در جهت رفع مشکلات اعضای مرکز، در ارتباط با مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی در سوئد.
بند پنجم: تلاش در جهت فراهم آوردن امکانات تفریحی و هنری برای هموطنان (اعضاء).
بند ششم: کوشش در جهت گسترش "Träffpunkt".
بند هفتم: برگزاری جشن‌های ملی _ سنتی و برگزاری سخنرانی‌ها و تئاتر.

ماده سوم _ عضویت

بند یکم: شرایط عضویت: همه افرادی که اساسنامه مرکز آموزشی ایران را بپذیرند، با پرداخت حق عضویت، عضو انجمن شناخته می‌شوند.
تبصره: میزان حق عضویت سالانه با پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب در مجمع عمومی سالانه تعیین می‌گردد. همچنین شرکت در یکی از کلاس‌های مرکز و پرداخت هزینه آن به مثابه عضویت در مرکز قلمداد می‌گردد.
بند دوم: حقوق اعضاء
1_ هر عضو انجمن حق کاندید شدن در انتخابات سالانه‌ی مجمع عمومی برای هیئت مدیره را دارد.
2_ همه اعضاء در برابر اساسنامه از حقوق برابر برخوردار می‌باشند.
3_ همه اعضاء حق شرکت در جلسات هیئت مدیره مرکز را به عنوان ناظر، مشروط به اطلاع قبل را دارا می‌باشند.
بند سوم: هر عضو موظف به فعالیت و همکاری در جهت پیشبرد اهداف انجمن می‌باشد.
بند چهارم: لغو عضویت.
1_ بهره‌برداری شخصی از نام و امکانات انجمن.
2_ عدم پرداخت حق عضویت، طی دو سال پیاپی.
تبصره: موارد فوق پس از بررسی و تصویب در هیئت مدیره قابل اجراست.

ماده چهارم _ تشکیلات

بند یکم: بالاترین مرجع تصمیم‌گیری مرکز آموزشی ایران، مجمع عمومی سالانه‌ی مرکز می‌باشد.
بند دوم: مابین جلسات مجمع عمومی هیئت مدیره حق تصمیم‌گیری در موارد مختلف با مواد اساسنامه را دارد.
بند سوم: مرکز آموزشی ایران انجمنی است مستقل، غیر مذهبی، غیر سیاسی و غیر قومی.

ماده پنجم _ نشست سالانه Årsmöte

بند یکم: نشست سالانه باید هر سال قبل از ماه مای تشکیل شود. هیئت مدیره موظف است زمان و مکان جلسه را تعیین و حداقل دو هفته قبل تشکیل آن را به آگاهی اعضاء برساند.
بند دوم: انتخاب افراد گرداننده نشست سالیانه.
1_ رئیس نشست و منشی.
2_ دو نفر امضاء کننده صورت جلسه.
3_ یک نفر امضاء مسئول شمارش آراء.
بند سوم: تصویب صورت جلسه.
بند چهارم: گزارش هیئت مدیره.
1_ گزارش فعالیت‌های انجام شده در طول سال، توسط رئیس هیئت مدیره.
2_ گزارش مالی بوسیله مسئول امور اقتصادی مرکز آموزشی ایران.
3_ نظرخواهی از اعضاء در مورد فعالیت‌ها و گزارش مالی.
4_ گزارش بازرس مرکز و سلب مسئولیت از هیئت مدیره.
بند پنجم: انتخابات.
1_ گزینش پنج نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و دو نفر عضو علی‌البدل (رئیس هیئت مدیره دو سال، منشی دو سال و مسئول اقتصادی دو سال و بقیه اعضاء یک سال).
2_ گزینش دو نفر بعنوان بازرس (اصلی و علی‌البدل).
3_ گزینش دو نفر بعنوان کمیته انتخابات.
4_ به رای‌گذاری پیشنهادات و نظریات اعضاء انجمن که می‌بایستی یک ماه قبل از مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم گردد.
5_ رای‌گیری.
حداقل سن برای رای دادن شانزده سال تمام و حداقل سن برای انتخاب شدن در هیئت مدیره هجده سال تمام است. اعضای غایب می‌توانند با وکالت کتبی به عضو دیگری رای خود را تفویض کنند.

ماده ششم _ تشکیل جلسه هیئت مدیره

بند یکم: بین جلسات مجمع عمومی همگانی، هیئت مدیره باید حداقل 10 بار جلسه با تنظیم صورت جلسه تشکیل گردد.
بند دوم: در صورت درخواست هیئت مدیره و یا بازرسان یا دو سوم اعضاء انجمن، جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی تشکیل خواهد گردید.
بند سوم: بنابر درخواست نیمی از اعضای هیئت مدیره، جلسه اضطراری هیئت مدیره تشکیل خواهد شد.
بند چهارم: فراخوانی اعضاء جهت تشکیل جلسات هیئت مدیره توسط منشی یک هفته قبل از تشکیل نشست صورت خواهد گرفت.

ماده هفتم _ هیئت مدیره

بند یکم: هیئت مدیره مرکز آموزشی ایران متشکل از رئیس هیئت مدیره، مسئول اقتصادی، منشی، دو نفر عضو دائم و دو نفر عضو علی‌البدل. تعداد اعضای ثابت می‌بایستی فرد باشد.
بند دوم: وظایف و اختیارات هیئت مدیره.
1_ اجرای مصوبات نشست سالانه.
2_ اداره امور انجمن و ارائه و تنظیم برنامه به منظور رسیدن به اهداف انجمن.
3_ تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی.
4_ کلیه مکاتبات اداری و عقد قراردادهای حقوقی و مالی و هرگونه پرداخت صرفا با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مسئول اقتصادی مرکز و در غیاب هر یک از دو نفر فوق‌الذکر، امضای مشترک نفر دوم و یکی دیگر از اعضای اصلی هیئت مدیره معتبر خواهد بود

ماده هشتم _ تغییر در مفاد اساسنامه.

هر گونه تغییر و اصلاح در مفاد اساسنامه فقط در صورت طرح آن در دستور جلسه‌ی مجمع عمومی سالیانه و یا مجمع فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده نهم _ انحلال مرکز آموزشی ایران.

تصمیم به انحلال مرکز در دو جلسه پیاپی مجمع عمومی تصویب شده و دارایی‌های مرکز پس از پرداخت تمامی بدهی‌ها و اجرای تعهدات مالی دیگر به ارگانی که اهدافش نزدیک به اهداف انجمن باشد، اهدا خواهد شد. ارگان نامبرده در دومین جلسه نشست همگانی تعیین می‌شود.

اخبار و اطلاعیه‌ها

چهارم یونی 2018
تعطیلات تابستانی

مرکز آموزشی ایران از تاریخ دوشنبه دوم ماه یولی تا تاریخ سه‌شنبه 31 ماه یولی تعطیلات تابستانی خواهد داشت و فعالیت دوباره خود را از روز چهارشنبه 1 ماه آگوست 2018 آغاز خواهد کرد.
کارکنان و هیئت مدیره مرکز آموزشی ایران آرزوی تعطیلات تابستانی خوبی را برای اعضای گرامی و هم‌میهنان ارجمند دارند.