• Interior Design Studio in Los Angeles آموزش موسیقی
  برگزاری دوره‌های آموزش سازهای مختلف
  پیانو، دف، تنبک، سه‌تار، گیتار و ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles آموزش کامپیوتر
  برگزاری دوره‌های کامپیوتر
  Windows, Internet, Word, Excel, PowerPoint
  Facebook, E-post
  Photoshop, ...
 • Interior Design Studio in Los Angeles کتاب‌های درسی
  کتاب‌های آموزشی زبان فارسی در ده مقطع
  این کتاب‌ها نوشته آقای اشکان آویشن بوده که در مدارس
  سوئد و تعداد دیگری از کشورهای جهان تدریس می‌شود.

پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده با همکاری سازمان‌های مختلف از سال 2000


2000 پروژه اداره امور مصرف کننده‌گان
2001 ادامه پروژه اداره امور مصرف کننده‌گان
2002 پروژه رشد و تکامل دانش کامپیوتر - هدف 3
پروژه مرکز تجمع و ملاقات سالمندان مهاجر
2003 ادامه پروژه مرکز تجمع و ملاقات سالمندان مهاجر
پروژه امنیت رانندگی و سرنشینان اتومبیل - اداره راه قسمت غرب
2006 پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) تدریس دروس عمومی به افراد بیکار جهت کاریابی
2007 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) تدریس دروس عمومی به افراد بیکار جهت کاریابی
پروژه: Alla tillsammans i trafiken - Vägverket väst och NTF
2008 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) تدریس دروس عمومی به افراد بیکار جهت کاریابی
2009 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) تدریس دروس عمومی به افراد بیکار جهت کاریابی
2010 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) با همکاری Lärjedalen
شامل تدریس زبان سوئدی، انگلیسی، کامپیوتر و معلومات عمومی به شرح:
ترم بهاره از تاریخ 12 ژانویه تا 10 یونی
ترم پاییزه از تاریخ 17 آگوست تا 16 دسامبر
2011 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) با همکاری Göteborg stad Angered
2012 ادامه پروژه پله‌های ترقی (قسمت 2) با همکاری Göteborg stad Angered
شامل تدریس زبان سوئدی، انگلیسی، کامپیوتر و معلومات عمومی به شرح:
ترم بهاره از تاریخ 10 ژانویه تا 12 یونی
ترم پاییزه از تاریخ 14 آگوست تا پایان سپتامبر
2014 پروژه Läxhjälps föreningar
2015 ادامه پروژه Läxhjälps föreningar
2016 ادامه پروژه Läxhjälps föreningar
2017 ادامه پروژه Läxhjälps föreningar

اخبار و اطلاعیه‌ها

چهارم یونی 2018
تعطیلات تابستانی

مرکز آموزشی ایران از تاریخ دوشنبه دوم ماه یولی تا تاریخ سه‌شنبه 31 ماه یولی تعطیلات تابستانی خواهد داشت و فعالیت دوباره خود را از روز چهارشنبه 1 ماه آگوست 2018 آغاز خواهد کرد.
کارکنان و هیئت مدیره مرکز آموزشی ایران آرزوی تعطیلات تابستانی خوبی را برای اعضای گرامی و هم‌میهنان ارجمند دارند.